Publicatie van de nota “Beyond Vison Zero” waarin de bijdrage van “Het Andere Atelier” aan het gewestelijk actieplan voor verkeersveiligheid 2021-2030 staat uitgewerkt.